Kontaktuppgifter för personal på Expoma AB. För frågor angående beställningar etc. vänligen använd adressen order@expoma.se

Expoma reklam AB, Stämpelgatan 9, 504 64 Borås, info@expoma.se, Vxl. 033-104 820

Filip Zilliacus

Produktion

Filip Zilliacus 033-480 791

Anders Holsten

Produktionsansvarig

Anders Holsten 033-480 786

Görgen Häggblad

Produktion

Görgen Häggblad 033-480 782

Anders Bengtsson

Ledning / Projektledare

Anders Bengtsson 033-480 783

Ronny Petersson

Ledning / Projektledare

Ronny Petersson 033-480 790

Marcus Karlsson

Ledning / Projektledare

Marcus Karlsson 033-480 789