Kontaktuppgifter för personal på Expoma AB. För frågor angående beställningar etc. vänligen använd adressen order@expoma.se

Expoma reklam AB, Stämpelgatan 9, 504 64 Borås, info@expoma.se, Vxl. 033-104 820

Anders Bengtsson

Ledning / Projektledare

Anders Bengtsson 033-480 783

Ronny Petersson

Ledning / Projektledare

Ronny Petersson 033-480 790

Marcus Karlsson

Ledning / Projektledare

Marcus Karlsson 033-480 789


Monika Ekdahl

Ekonomi

Monika Ekdahl 033-104 820

Filip Zilliacus

Projektledare

Filip Zilliacus 0735-008583

Philip Lindwall

Produktion

Philip Lindwall 0736-205506

Görgen Häggblad

Produktion

Görgen Häggblad 0736-205502